خانه / بایگانی برچسب: نمونه قرارداد اجاره وسیله نقلیه

بایگانی برچسب: نمونه قرارداد اجاره وسیله نقلیه

نمونه قرارداد اجاره وسیله نقلیه

www.irlaw.ir

نمونه قرارداد اجاره وسیله نقلیه   این قرارداد در تاریخ                            فی مابین                                  به نمایندگی                     به موجب معرفی نامه/ حکم کارگزینی شماره              مورخ          به عنوان متعهد له  از یک طرف و آقای / شرکت                      شماره شناسنامه / ثبت                   صادره از / ثبت شده در                     به نمایندگی                                  که طبق آگهی شماره                  روزنامه رسمی ...

ادامه نوشته »