خانه / بایگانی برچسب: نمونه قراداد چاپ کتاب

بایگانی برچسب: نمونه قراداد چاپ کتاب

نمونه قرارداد چاپ کتاب

www.irlaw.ir

نمونه قرارداد چاپ کتاب بین خانم/آقای ……………… فرزند ……………… دارای شناسنامه شماره  ……………… صادره از ……………… متولد ……………… ساکن ………………………………………………………………………………………………………. و خانم/آقای ……………… فرزند ……………… دارای شناسنامه شماره ……………… صادره از  ……………… متولد ……………… ساکن ……………………………………………………………………………………………………………… که ذیلا به ترتیب مولف و ناشر نامیده می شوند در تاریخ زیر قراردادی ...

ادامه نوشته »