خانه / نکته های حقوقی (صفحه 3)

نکته های حقوقی

فرزند خواندگی یا سرپرستی کودکان بی سرپرست طبق قانون جدید

سرپرستی کودکان بی سرپرست

طبق قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست 6 گروه می توانند تقاضای سرپرستی ( فرزند خواندگی ) را به سازمان بهزیستی کشور ارایه دهند: زن و شوهری که پنج سال از تاریخ ازدواج آنان گذشته باشد و از این ازدواج صاحب فرزندی نشده باشند، مشروط بر ...

ادامه نوشته »

رفع سوء اثر و محرومیت از چک برگشتی

چک

صادرکننده چک بلامحل ( چک برگشتی ) که بیش از یکبار چک بی محل صادر کرده و تعقیب آن منتهی به صدور کیفرخواست شده باشد به عنوان محرومیت کلیه حساب های جاری آن بسته و تا سه سال از باز کردن حساب جاری محروم میباشد. مسوولین شعب هر بانکی موظف ...

ادامه نوشته »

4 نوع چکی که کیفری محسوب نمی شود و به نام چک حقوقی شناخته می شود

چک حقوقی

بر اساس ماده 13 قانون صدور چک ( چک سفید امضا ، چک مشروط ،چک تضمین انجام معامله یا تعهد ، چک بدون تاریخ یا وعده دار ) چک کیفری محسوب نمی شود و به عنوان چک حقوقی معتبر است. چک سفید امضا چیست؟ از چک سفید امضا تعریف واحدی ارائه ...

ادامه نوشته »

شرایط و چگونگی وصول مبلغ چک از طریق اجرای ثبت

irlaw.ir

با توجه به شرایط و چگونگی وصول مبلغ چک از طریق اجرای ثبت فقط می توان علیه صادر کننده یا صاحب حساب (ماده252 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء) تقاضای صدور اجراییه نمود . سایر امضا کنندگان (ظهرنویس -ضامن) ازطریق اجرای ثبت قابل تعقیب نیستند. مسوولیت ظهرنویسان تابع ...

ادامه نوشته »

آیا میدانید چک موسسات اعتباری شامل قانون صدور چک می باشد یا خیر؟

www.irlaw.ir

برگه هایی که به عهده صندوق های قرض الحسنه، نهادهای خیریه و شرکت های مضاربه ای صادر می شود و از آن ها به چک تعبیر می شود مشمول قانون صدور چک نمی باشند و صادرکننده چنین اوراقی ( چک موسسات اعتباری ) تحت عنوان صدور چک بلامحل قابل تعقیب نیست. ...

ادامه نوشته »